Vols ser client?
  Iniciar sessió
  
Resultat de la recerca
  

Condicions de Contractació


1. Informació prèvia al procés contractual
La present pàgina web www.hiperescola.cat és propietat de HIPER ESCOLA GIRONA SL amb CIF B17421819 i adreça fiscal a POL. IND. DOMENY C/ ADRI, 27 17007, GIRONA, actuant comercialment sota la marca HIPER ESCOLA GIRONA SL.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre HIPER ESCOLA GIRONA SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

HIPER ESCOLA GIRONA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, HIPER ESCOLA GIRONA SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda de material escolar/oficina i noves tecnologies.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes Condicions Generals de Contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de HIPER ESCOLA GIRONA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la mateixa web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, HIPER ESCOLA GIRONA SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes.

Així mateix, HIPER ESCOLA GIRONA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la direcció POL. IND. DOMENY C/ ADRI, 27 17007, GIRONA o mitjançant el correu electrònic info@hiperescola.cat
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb HIPER ESCOLA GIRONA SL al telèfon d'atenció al client 972.222.094 o mitjançant el correu electrònic info@hiperescola.cat

Tots els continguts de la web estan en espanyol i català.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.
 

2. Oferta i vigència
En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent HIPER ESCOLA GIRONA SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, HIPER ESCOLA GIRONA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.
 


3. Característiques essencials dels productes
Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.
 


4. Garanties
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia legal del proveïdor del mateix. HIPER ESCOLA GIRONA SL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l'establiment de HIPER ESCOLA GIRONA SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@hiperescola.cat o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 972222094 o mitjançant el correu electrònic info@hiperescola.cat
 


5. Preus
Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

 

 
6. Despeses de lliurament i transport
HIPER ESCOLA GIRONA SL realitza enviaments a Espanya Península cobrant una quantitat de 6 euros en concepte de despeses d'enviament. Per a comandes superiors a 35 Euros els ports seran gratuïts.

El repartiment de productes es realitza a través de TIPSA.

 


7. Execució de la comanda
HIPER ESCOLA GIRONA SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24 / 48h, a partir del dia següent a la comanda. També hi ha la possibilitat de recollir el producte a l'establiment i aquest mètode tindrà una durada de 12 hores.

Totes les comandes rebudes entre les 9h i les 12h sortiran aquesta mateixa tarda i podrà rebre aquesta mateixa tarda o l'endemà. Les comandes rebudes entre les 12h i les 18h sortiran al dia següent.

 


8. Formes de pagament
El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de HIPER ESCOLA GIRONA SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de HIPER ESCOLA GIRONA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Usant aquesta forma de pagament es carregarà un cost mínim de 0,34 euros.

Més informació a PayPal. http://www.paypal.com.

La disponibilitat dels productes oferts per HIPER ESCOLA GIRONA SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que HIPER ESCOLA GIRONA SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, HIPER ESCOLA GIRONA SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. HIPER ESCOLA GIRONA SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per HIPER ESCOLA GIRONA SL dins d'aquest mateix període abonar l'import pagat pel la comanda anul·lat.

 


9. Dret de desistiment, devolucions i reclamacions
El comprador disposa d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 972222094, dirigint-se al correu electrònic info@hiperescola.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal POL. IND. DOMENY C / ADRI, 27 17007, GIRONA, o bé mitjançant el formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

10. La devolució
HIPER ESCOLA GIRONA SL s'encarregarà de recollir el producte i dels costos de la devolució.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, comprovarem el seu estat. En el moment en que comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

 

11. Reemborsament del pagament
En cas de retard injustificat per part de HIPER ESCOLA GIRONA SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

 

12. Devolució del producte defectuós
En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant HIPER ESCOLA GIRONA SL del motiu de devolució a través de qualsevol de els mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

HIPER ESCOLA GIRONA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de HIPER ESCOLA GIRONA SL està situat en POL. IND. DOMENY C/ ADRI, 27 17007, GIRONA o mitjançant el correu electrònic info@hiperescola.cat

 

13. Jurisdicció
Així mateix, HIPER ESCOLA GIRONA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. HIPER ESCOLA GIRONA SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

 
Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística sobre la seva navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
ACCEPTAR Més informació