Vols ser client?
  Iniciar sessió
  
Resultat de la recerca
  

Politica de privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HIPER ESCOLA GIRONA;SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis que hi ha a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’HIPER ESCOLA GIRONA;SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
 1. MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

HIPER ESCOLA GIRONA; SL, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ:

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat d’HIPER ESCOLA GIRONA; SL, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per HIPER ESCOLA GIRONA; SL i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per HIPER ESCOLA GIRONA; SL.
 3. RECOLLIDA DE DADES:

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.
 4. EXERCICI DE DRETS:

Tots els usuaris registrat poden exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals donats al web www.hiperescola.com, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a HIPER ESCOLA GIRONA; SL. Ho poden fer a través del correu info@hiperescola.cat o enviant un carta a l'adreça Polígon Industrial Domeny, C/d'Adri,27 17007 Girona. No obstant podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.
 5. CONSENTIMENT:

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè HIPER ESCOLA GIRONA; SL pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a HIPER ESCOLA GIRONA; SL, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat HIPER ESCOLA GIRONA; SL.

En el moment de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
 


 
6. CESSIÓ A TERCERS:

HIPER ESCOLA GIRONA; SL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client. El client consent expressament la cessió de les seves dades per rebre el servei contractat a quants tercers sigui necessari cedir per rebre el servei contractat.
 7. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre HIPER ESCOLA GIRONA; SL i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent- HIPER ESCOLA GIRONA; SL a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que HIPER ESCOLA GIRONA; SL pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre HIPER ESCOLA GIRONA; SL i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.
 8. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

HIPER ESCOLA GIRONA; SL es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web d'HIPER ESCOLA GIRONA; SL.