Vols ser client?
  Iniciar sessió
  
Resultat de la recerca
  

Clàusules Legals

CLÀUSULA FORMULARI DRET DE DESISTIMENT
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un sistema de tractament automatitzat sota la responsabilitat de HIPER ESCOLA GIRONA SL amb la finalitat d'atendre el seu dret de desistiment en virtut del que estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. En compliment amb la normativa vigent, HIPER ESCOLA GIRONA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça POL IND DOMENY C / ADRI, 27 17007, GIRONA.

L'enviament d'aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i en conseqüència, l'extinció de l'obligació de l'execució del contracte celebrat entre les parts. Un cop tramitada la sol·licitud, HIPER ESCOLA GIRONA SL li remetrà justificant de recepció per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en l'esmentat formulari. Li recordem, que l'haurà de conservar com a prova de l'exercici del seu dret de desistiment.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 


CLÀUSULA FACTURA ELECTRÒNICA
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades a un sistema de tractament sota la responsabilitat de HIPER ESCOLA GIRONA SL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, HIPER ESCOLA GIRONA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l'adreça: POL IND DOMENY C / ADRI, 27 17007, GIRONA.

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@hiperescola.cat

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 


CLÀUSULA CONSENTIMENT FACTURA ELECTRÒNICA
L'informem que l'acceptació d'aquest mitjà de facturació implicarà l'enviament de la factura al correu electrònic facilitat. HIPER ESCOLA GIRONA SL li facilitarà les subsegüents factura per aquest mitjà si no ens indica el contrari.

Podrà en tot cas revocar el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@hiperescola.cat